Ile czasu zajmuje napisanie pracy magisterskiej?

Moja praca magisterska dotyczyła informatyki/automatyki. Zatem musiałem stworzyć program/projekt oraz stworzyć część pisemną pracy. Pisanie było łatwe, ale dotarcie do części pisarskiej nie było takie proste. Wymyślenie użytecznego projektu zajęło mi siedem miesięcy. Pisanie pracy magisterskiej zajęło mi około dwóch…

Continue Reading

Jakie jest najlepsze oprogramowanie do pisania pracy magisterskiej?

Standardowymi narzędziami są (Microsoft) Word i (OpenOffice/NeoOffice/LibreOffice) z jednej strony i niektóre edytor LaTeX z drugiej. Krzywa uczenia się jest dużo bardziej stroma w LaTeX-ie, a jeśli nie jest to narzędzie, które jest bardzo popularne w twojej dyscyplinie, pomyśl dwa…

Continue Reading